středa 25. ledna 2012

Výpisky: Paolo Coelho o SOPA

Staré “dobré” časy, kdy měla každá myšlenka svého vlastníka, jsou navěky pryč. Za prvé proto, že jediné, co každý dělá je, že recykluje stále ty stejné čtyři motivy: milostný příběh mezi dvěma lidmi, milostný trojúhelník, boj o moc a příběh putování. A za druhé proto, že jediné, co spisovatelé chtějí, je být čtený, ať už v novinách, pamfletech, na blogu, anebo facebookové nástěnce.
[...]
Když sníte pomeranč, musíte se vrátit do obchodu, abyste si koupili další. V tomto případě je pochopitelné, že zaplatíte na místě. Avšak u uměleckého díla si nekupujete papír, inkoust, štětec, plátno či noty, ale myšlenku – zrozenou z kombinace těchto produktů.

http://piratskenoviny.cz/?c_id=33544